fbpx

פברואר 2021

באתי כדי שתהרגי אותי. וכדי שיקחו אותי יחד אתם. אבל לא בידיים, בחודים של תיל, במגל, בכוח, עד שיתנפץ אל עצמותיי. אני רוצה שתדעי שאני טהורה,שאולי אני משוגעת, אבל אפשר לקבור אותי בלי ששום גבר ראה את הלובן של שדי.

אני, אני ספגתי את המהלומות בפני ובגופי!את כל המתים!התהלוכה הארוכה לבית הקברות!אבא,אמא! מרגרט אזה מוות איום! היא הייתה כל כך נפוחה שאי אפשר היה להכניס אותה לארון!היה צריך לשרוף אותה כמו אשפה!את באת הביתה רק להלוויות, סטלה .והלוויות הן דבר

הוא מתנהג כמו חיה, יש לו הרגלים של חיה! הוא אוכל כמו חיה,מתנועע כמו חיה,מדבר כמו חיה! יש בו אפילו משהו-תת אנושי- משהו שאיכשהו לא הגיע עדיין לדרגת אנושיות.כן משהו,יש בו משהו דמוי-קוף, כמו מתוך התמונות שראיתי- בספרי מחקר אנטרופולוגיים!

קשה לי להבין את זה! אחרי הצהריים שיחקנו טניס במשך שעה וחצי, אחר כך הלכנו לבית קפה, משם למועדון לילה ועכשיו אנחנו בדרך לבקר בהפתעת לילה את הורי. מאיפה אני לוקחת כל כך הרבה רעננות? מה שנפלא אצלי הוא שבצד

הואשמתי כאן בכמה עבירות שאותך אינני מכחישה, עברתי את הגבול משטח הפרטיזנים ביוגוסלביה- ואני מודה בכך. נשלחתי הנה על ידי צבאות בנות הברית- אני מודה בכך. החזקתי בידי מכשיר להעברת ידיעות אל מעבר לגבולות הונגריה- אני מודה בכך. באתי להציל

יפה אני כמוה,כך אומרים כולם. מלבד דמטריוס.הוא חושב אחרת.רק הוא חרש למה שכל העיר אומרת! על כן ישגה,אל הרמיה נכסף,ובשגותי-ארוצה אחריו.גם הנקלה,לא תואר ולא הוד-בזכות האהבה לובש הדרת כבוד.עיניה עצומות,ורק ליבה הוא ער,לכן הקופידון יורה חיציו עיוור! חסר דעה וטעם,בלי