fbpx

מרכז מצוינות בתיאטרון

מעגל החשיפה מפגיש את כלל התלמידים – מגן ועד י"ב – עם עולם התאטרון באמצעות מגוון של כ־1,400 הצגות, הפעלות וסדנאות מתחומי התאטרון השונים: פנטומימה, תאטרון רחוב, אמנות האלתור, משחק מול מצלמה, איפור בתאטרון, תאטרון סיפור, מסיכות, מפגשי מחזמר ועוד.

מרכז מצוינות בתאטרון: תאטרון שמגיע עד אליך מרכז מצוינות בתאטרון הוקם ביוזמת עיריית באר־שבע בשיתוף גודמן – בית ספר למשחק בנגב, תאטרון באר־שבע והמשרד לפיתוח הנגב והגליל, כחלק מתכנית־העל באר־שבע כמרחב עירוני לטיפוח המצוינות ומתוך ראיית המרחב העירוני כמרחב חינוכי המספק

צעירי תאטרון באר־שבע – קבוצת הנוער הייצוגית קבוצת נוער ייצוגית לבני נוער בכיתות ט'־י"ב. הקבוצה עוברת תהליך הכשרה ממושך לפיתוח אישי ברמה הגבוהה ביותר, הנשען על מסגרת מקצועית של תאטרון באר־שבע וגודמן – בית ספר למשחק בנגב, בתחום הפקות תאטרון, בימוי

מעגל העמקה כולל חוגי תאטרון מסובסדים הפועלים בתוך מוסדות החינוך לאחר שעות הלימודים. חינוך יסודי – כיתות ג'־ו': חוגי התאטרון מאפשרים לתלמידים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם, להשתתף בחוג תאטרון המשלב לימוד תיאורטי והתנסות מעשית בתחום התאטרון והבמה. נכון לשנת הלימודים תשע"ו מתקיימים 13

כחלק בלתי נפרד מפעילותו ומתוך הרצון להנגיש את עולם התאטרון לכל שכבות האוכלוסייה, מעניק המרכז למצוינות בתאטרון מינויים וכרטיסים בסבסוד חלקי או מלא למגוון אירועים: צפייה בהצגות תאטרון – חשיפת ילדי העיר להצגות התאטרון הטובות, כחלק מסדרת מינויי הילדים והנוער של