fbpx

תכנית הלימודים

תוכנית המסלול התלת-שנתי:

הלימודים הינם אינטנסיביים ומתקיימים בימים א’-ה’  בשעות 09:00-16:30 ודינמיים לפי מערכת שעות המתפרסמת לתלמידים לפני תחילת שנת הלימודים.

שנה א’

שנת הלימודים הראשונה מהווה מעין מבוא לעולם המשחק. השיעורים הנערכים בה מניחים יסודות בהכרת שפת התיאטרון והבמה ומפתחים מיומנויות בסיסיות שהמשך הלימודים מסתמך עליהן.

משחק: יסודות המשחק ועבודה עם חומרים אישיים. עבודה עם טקסטים קלאסיים מתוך מבחר מחזאות יוונית וכן ממבחר המחזאות המודרנית, אימפרוביזציה, עבודה על סצנות מודרניות ממבחר המחזאות האנגלית, האמריקאית והישראלית; דימוי פיזי , משחק מול מצלמה, ניתוח מחזות.

תנועה: בלט קלאסי, תנועה תיאטרלית, קרבות במה, מבע פיזי ומסיכות

דיבור קול ושפה: דקדוק עברי; עבודת טקסט – הגשת סיפור; פיתוח קול; מקהלה; שירת מחזמר

תיאוריה: תולדות התיאטרון.

  • במהלך השנה כלל הסטודנטים בכיתה לוקחים חלק בהתנסות כצוותים טכניים להפקות שנה ג’ (מנהלי הצגות, מפעילי סאונד ותאורה).
  • תלמידי שנה א’ מעלים תרגילי סיכום בסוף שנת הלימודים – הפקות באורך מלא בבימויים של במאים מקצועיים ובהשתתפות כלל תלמידי הכיתה. כל הפקה מועלית פעמיים ומוצגת בפני מורי בית הספר, תלמידיו וקהל מוזמנים של המשתתפים.

שנה ב’

השנה השנייה מתחילה לשזור אלה באלה את המיומנויות השונות שנרכשו במהלך שנה א’ והיכולות האישיות של כל תלמיד מתחילות לקבל ביטוי מלא יותר כחלק מהאנסמבל הכיתתי. המערכת משלבת תכנים חדשים לצד הרחבה והעמקה של קורסים הנמשכים מהשנה

משחק: עבודה על סצנות מתוך מחזות אבסורד, מחזאות

ישראלית; מחזאות סקנדינבית, אימפרוביזציה, משחק מול מצלמה, יצירות אישיות, ניתוח מחזאות יוונית, תיאטרון פוליטי, קומדיה דל ארטה

תנועה: בלט קלאסי; מסכות וקרבות במה; תנועה למחזמר

דיבור, קול ושפה: עברית; קריאת שירה; עבודה על טקסט – משקל וחריזה בטקסט קלאסי, פיתוח קול / מקהלה; שירת מחזמר.

תיאוריה: תולדות התיאטרון

  • תלמידי שנה ב’ מעלים תרגילי סיכום בסוף שנת הלימודים – הפקות באורך מלא בבימויים של במאים מקצועיים ובהשתתפות כלל תלמידי הכיתה. כל הפקה מועלית פעמיים ומוצגת בפני מורי בית הספר, תלמידיו וקהל מוזמנים של המשתתפים.

שנה ג’

בשנה השלישית מערכת השעות משלבת לימודים במסגרת כיתתית לצד חזרות על הפקות. הדגש מושם על התנסות בימתית רבה ככל האפשר, תוך פיתוח מתמיד של השחקן, האמן ואיש התיאטרון שבכל תלמיד.

משחק: מונולוגים – הכנה לאודישן; יצירות אישיות, הכנה לשוק, משחק מול מצלמה

תנועה: תנועה למחזמר

דיבור, קול ושפה: עברית; קריאת שירה; עבודה על טקסט; פיתוח קול; מקהלה;

תיאוריה: ניתוח מחזות, תנ”ך כתיאטרון, ניתוח שירה

הפקותבמהלך השנה הכיתה מתפקדת כלהקה ומעלה בין 6 ל-8 הפקות ממבחר רפרטואר המחזאות העולמית. ההצגות מועלות בפני קהל מוזמנים, אנשי מקצוע והקהל הרחב – תלמידים, מינויים ורוכשי כרטיסים. העבודה עם הבמאים השונים והמפגש עם הקהל הופכים את שנת הלימודים השלישית לשנת סטאז’ והתלמידים צוברים במהלכה ניסיון מקצועי שאין לו תחליף, בין ההפקות ישנה הפקה המתגבשת מתוך שיעור יצירות אישיות שהן פרי יצירתם של תלמידי שנה ג’ בליווי במאי ואנשי מקצוע.

  • במהלך שנה זו עוברים הסטודנטים מספר סדנאות העשרה ביניהן סדנאות מלהקים, מנהלים אומנותיים של התיאטרונים השונים וכו’.