fbpx

מלגות

לבית הספר תכנית תמיכה בסטודנטים הכוללת מלגות לשכר לימוד ומחייה. כל סטודנט רשאי להגיש טופס בקשה לקבלת מלגה, אשר תועבר למזכירות בית הספר עד תחילת שנת הלימודים. הבקשה תיבחן על ידי ועדת התמיכות של בית הספר. לאחר החלטת הוועדה, מוזמן כל סטודנט לשיחה אישית עם מנהל בית הספר לקבלת תשובה, ומכתב המפרט את סכום המלגה ותנאיה במידה ונענה בחיוב.

 

* מלגת שכר לימוד ינתנו החל משנה ב’ בלבד.

מלגות הצטיינות- על סמך הישגי והשקעת הסטודנט

מלגות על סמך זכייה בתחרויות- במהלך השנה, יערכו תחרויות מונולוגים שונות, אשר יתנו במה ליצירות אישיות ומקוריות של הסטודנטים.

מלגות נוספות- מלגת מחייה, מטעם עיריית באר שבע ומגלת קרן ליאור וישינסקי ז”ל.

הנהלת בית הספר מעדכנת במהלך שנת הלימודים את כל הסטודנטים במלגות נוספות, שלהן ניתן להגיש בקשה באופן עצמאי, כגון מלגת סטארט־אפ, מלגת IMPACT!, מלגת אמנים בעיר העתיקה, מלגות בית יד לבנים ומלגות התאחדות הסטודנטים.

לצפייה בחוק זכויות הסטודנט לחצו כאן