fbpx

המסלול האקדמי לבוגרים

המסלול ללימודים האקדמיים לבוגרי גודמן

מסלול ייחודי לגודמן שהוא שיתוף פעולה בין בית הספר לבין המחלקה לתרבות – יצירה והפקה במכללת ספיר והפקולטה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון ב”ש.

מסלול הלימודים, הייחודי ליוצרים בוגרי גודמן, ישלב בין שלושה תחומי לימודים: לימודי תרבות תיאורטיים (Cultural studies), לימודים יצירתיים ולימודי חינוך לתעודת הוראה.

המסלולים יאפשרו לנרשמים להביא לידי ביטוי את כישוריהם האמנותיים לצד לימודים מעשיים שיעניקו הכשרה בתחומי התרבות, החינוך והתיאטרון.

 

מסגרת לימודים מאפשרת

מסגרת הלימודים מציעה שני מסלולי לימוד לבוגרי “גודמן”:
1. לימודים אקדמיים לתואר ראשון בתרבות – יצירה והפקה בשיתוף מכללת ספיר.

2. לימודים לתואר ראשון בתרבות ותעודת הוראה בתיאטרון – בשיתוף מכללת ספיר ואוניברסיטת בן-גוריון

 

הכרה בלימודים קודמים

באופן חריג ויוצא דופן, הסטודנטים של גודמן יקבלו הכרה של  40 נק”ז מטעם המועצה להשכלה גבוהה במסגרת התואר הראשון.

 

מבנה הלימודים

חלק א’: לימודי תרבות וחינוך תיאורטיים, המתבססים על תכנית הלימודים במחלקה לתרבות ובמחלקה לחינוך.

חלק ב’: תכנים ייחודיים, הנלמדים בחודשי הקיץ ותכנים מעשיים בתחום התיאטרון. בין השאר, יתקיימו בקיץ קורסי למידה אינטנסיביים, קורסים המתרגמים תכנים תיאורטיים לתכנים אמנותיים, הפקה והשתתפות במופע רב תחומי ועוד..