fbpx

January 2021

זה האח שלך שדיבר עליך, בכלל לא אני. (שתיקה) סיפר שהייתה לך אישה וילד ולקחו אותם ממך, גם ככה לא האמנתי למילה אחת שלו. (שתיקה) רוצה שאני ילך? אז אני ילך. בכלל לא אחת שמחפשת טובות מאנשים, יודעים שאני מסתדרת.

"אני לא איש, אני איחש. בעצם אני איש ושמו איחש. איחש פישר. אני משתין לאסלה. הזרם דליל, נקטע כל פעם, עובר לטפטופים אטיים, שוב מתחדש מעט, ושוב מטפטף, ולכן יש לי זמן תוך השתנה למונולוגים פנימיים ארוכים. בזמן שאני מדבר

אני אדם לא טוב, עלוב ואפסי, צריך אדם להיות עלוב גם הוא, בלוי ושתוי כמו פאשה, כדי לאהוב אותי ולכבד אותי. איך אני בז לעצמי, אל אלוהים! איך אני שונא עד עומק הנפש את הקול שלי, הצעדים שלי, הידיים שלי,