fbpx

תרומה לקהילה

  בית הספר מפעיל תכנית למעורבות חברתית בקהילה, שבה תלמידי בית הספר מכל השנים משתתפים בפעילות קבועה אחת לשבוע. התכנית למעורבות חברתית בקהילה פועלת מתוך אמונה כי הקשר ההדוק בין הסטודנטים לקהילה שבה הם חיים תורם לאכפתיות, להרחבת הראייה החברתית ולהפריה הדדית, ובסופו של