fbpx

תרומה לקהילה

  בית הספר מפעיל תכנית למעורבות חברתית בקהילה בפעילות שבועית קבועה. לצד לימודי המשחק הסטודנטים עובדים עם כ- 200 משתתפים ב- 13 קבוצות בקהילה: מתמודדי נפש, צרכים מיוחדים, אזרחים ותיקים, ניצולי שואה, נוער בסיכון, אסירות ואסירים משוחררים, מקלט חירום לנערות, ילדים ומבוגרים