fbpx

סקאפן

סקאפן

שני סנדקים בעולם התחתון מחליטים לשדך בין ילדיהם כדי לשפר את עסקיהם המפוקפקים. בשובם העירה הם מגלים שילדיהם הסוררים כבר התחתנו בעצמם ועוד עם הנשים הכי לא נכונות. לפני שפורצת מלחמת כנופיות אלימה, פונים כולם לעזרתו של המשרת החלקלק, חתול הרחוב- סקאפן. רק הוא, בדרך מפותלת ותוך סיכון עצמי רב, ידע איך להשכין שלום בין הצדדדים ולהגשים לאוהבים את מבוקשם. הומור, אלימות, יצרים ואהבה לוהטת, מתערבבים יחד למהומה אדירה ורק אדם אחד יוכל להציל את המצב- סקאפן.