fbpx

חפץ

חפץ

חפץ הוא קרוב משפחה של טיגליך. הוא מתגורר אצל הזוג כלמנסע וטייגלך כבר שבע עשרה שנים. בתם של הזוג, פוגרה, עומדת להינשא, אך איש לא טרח לספר לחפץ. חפץ מחליט לצאת למלחמה. לוין מציג את מצב הקיום הבסיסי של האדם ומראה כיצד הזולת מנצל לתועלתו את חולשתו של האחר וניזון מסבלו.