fbpx

שלומית צדיק

שלומית צדיק

תפקידים במסגרת הצגות בית הספר:
הדמות
  • ???
  • מרתה
  • דודה מארץ'
  • החמות
  • מיקי
בימוי
  • זיו זוהר מאיר
  • יואב מיכאלי
  • ניר ארז
  • כפיר אזולאי
  • זיו זוהר מאיר

תפקידים במסגרת הצגות בית הספר:

(קברט ברכט) / בימוי: זיו זוהר מאיר
מרתה (בגוף נשי) / בימוי: יואב מיכאלי
דודה מארץ' (נשים קטנות) / בימוי: ניר ארז
החמות (חתונת דמים) / בימוי: כפיר אזולאי
מיקי (הזוג המוזר) / בימוי: זיו זוהר מאיר