fbpx

עפר פרימן

עפר פרימן

תפקידים במסגרת הצגות בית הספר:

(קברט ברכט) / בימוי: זיו זוהר מאיר
לורי וג'נטלמן בנשף (נשים קטנות) / בימוי: ניר ארז
צ'זיובל (חשיבותה של רצינות) / בימוי: איה קפלן
קרטר (שמנה) / בימוי: איה קפלן
(הנשים האבודות מטרויה) / בימוי: יונתן אסתרקין
חוטב העצים (חתונת דמים) / בימוי: כפיר אזולאי
מנולו (הזוג המוזר) / בימוי: זיו זוהר מאיר