fbpx

מיי קוניו

מיי קוניו

תפקידים במסגרת הצגות בית הספר:

דמנטיה (תמונות מהוצאה להורג) / בימוי: דפנה זילברג

מקהלה (הבקכות) / בימוי: יאיר שרמן

אישה אחת ששרה / בימוי: זיו זוהר מאיר

אמיליה (מעשיית חורף) / בימוי: עירד רובינשטיין

מאשה (שונאים, סיפור אהבה) / בימוי: איה קפלן