fbpx

מושיקו משה

מושיקו משה

תפקידים במסגרת הצגות בית הספר:
הדמות
  • שופו הספר/נגר
  • האדון הצעיר
  • שוטר
  • ורשביאק
בימוי
  • עירד רובינשטיין
  • יאיר שרמן
  • יואב מיכאלי
  • כפיר אזול

תפקידים במסגרת הצגות בית הספר:

שופו הספר/נגר (הנפש הטובה מסצו'אן) / בימוי: עירד רובינשטיין

אח ענק (שבעה במכה אחת) / בימוי: זיו זוהר מאיר

האדון הצעיר (המעגל) / בימוי: יאיר שרמן

שוטר (צריך פיאט בחיים) / בימוי: יואב מיכאלי

ורשביאק (חפץ) / בימוי: כפיר אזול