ידידי גודמן

פרטים בקרוב!


תרומה לעמותה

בית הספר מפעיל תכנית למעורבות חברתית בקהילה, בה משתתפים הסטודנטים בפעילות קהילתית אחת לשבוע במוקדים ובצוותים קבועים. הסטודנטים משתתפים בפעילות קהילתית במסגרות שונות ועם אוכלוסיות מגוונות. בית הספר רואה במעורבות הקהילתית נדבך חשוב בעשייה ובתכנית הלימודים. התכנית מתקיימת מתוך אמונה כי הקשר ההדוק בין הסטודנטים לקהילה בה הם חיים, תורם לאכפתיות, לטיפוח הראיה החברתית ולהפריה הדדית ובסופו של תהליך יביא לשחקן מעורב, רגיש לסביבתו, יוזם ופעיל. 

לתמיכה בתכנית מלאו פרטים להלן.