fbpx

ספיר מנור

ספיר מנור

תפקידים במסגרת הצגות בית הספר:
הדמות
  • 123
  • הלן ברטון
  • מארי
  • לינדה
בימוי
  • יוני אילת
  • ליאור סורוקה
  • י: יאיר שרמן
  • רפי ניב

תפקידים במסגרת הצגות בית הספר:

(הדרך לאי שם) / בימוי: יוני אילת

הלן ברטון (שעת הילדים) / בימוי: ליאור סורוקה

מארי (בגדי המלך) / בימוי: יאיר שרמן

לינדה (אחים בדם) / בימוי: רפי ניב