fbpx

אדר סידליק

אדר סידליק

תפקידים במסגרת הצגות בית הספר:
הדמות
  • מרטיריו
  • רובי
  • קייט קלר
  • מקהלת נשים
בימוי
  • : ניר ארז
  • איה קפל
  • זיו זוהר מאיר
  • ואב מיכאלי

תפקידים במסגרת הצגות בית הספר:

מרטיריו (בית ברנרדה אלבה) / בימוי: ניר ארז

רובי (לצאת מכאן) / בימוי: איה קפלן

קייט קלר (עושת הנפלאות) / בימוי: זיו זוהר מאיר

מקהלת נשים (ליסיסטרטה) / בימוי: יואב מיכאלי