נושא מחבר שם מחזה קובץ
מיומנו של צונזר- מה אכפת לציפור חנוך לוין מיומנו של צונזר- מה אכפת לציפור צפה | הורד
מלקולם הקטן ומלחמתו בסריסים דיוויד האליוול מלקולם הקטן ומלחמתו בסריסים צפה | הורד
מלקולם הקטן ומלחמתו בסריסים דיוויד האליוול מלקולם הקטן ומלחמתו בסריסים צפה | הורד
משרת מסור לגברת מחמירה חנוך לוין משרת מסור לגברת מחמירה צפה | הורד
מראה מעל הגשר ארתור מילר מראה מעל הגשר צפה | הורד
נפש יהודי (הלילה האחרון של אוטו ויינינגר.) יהושע סובול נפש יהודי צפה | הורד
נשיקת אשת-העכביש מנואל פואיג נשיקת אשת-העכביש צפה | הורד
פופר חנוך לוין פופר צפה | הורד
פייר פטלין פייר פטלין צפה | הורד
פר גינט הנריק איבסן פר גינט צפה | הורד
קידוש 2 שמואל הספרי קידוש צפה | הורד
קידוש 1 שמואל הספרי קידוש צפה | הורד