תכנית הלימודים

תכנית המסלול התלת-שנתי:

שנה א’

שנת הלימודים הראשונה מהווה מעין מבוא לעולם המשחק. השיעורים הנערכים בה מניחים יסודות בהכרת שפת התיאטרון והבמה ומפתחים מיומנויות בסיסיות שהמשך הלימודים מסתמך עליהן.

משחק: יסודות המשחק ועבודה עם חומרים אישיים על פי “השיטה” של אוטה האגן; עבודה עם טקסטים קלאסיים מתוך מבחר מחזותיו של שייקספיר; עבודה על מונולוגים ממבחר המחזאות המודרנית וממבחר מחזותיו של חנוך לוין; אימפרוביזציה, ספורט תיאטרון ומשחקי תיאטרון; עבודה על סצנות מודרניות ממבחר המחזאות האנגלית, האמריקאית והישראלית; דימוי פיזי.

תנועה: ריקוד; תנועה תיאטרלית

דיבור קול ושפה: דקדוק עברי; עבודת טקסט - הגשת סיפור; פיתוח קול; מקהלה; שירת מחזמר

תיאוריה: תולדות התיאטרון.

שנה ב’

השנה השנייה מתחילה לשזור אלה באלה את המיומנויות השונות שנרכשו במהלך שנה א’ והיכולות האישיות של כל תלמיד מתחילות לקבל ביטוי מלא יותר כחלק מהאנסמבל הכיתתי. המערכת משלבת תכנים חדשים לצד הרחבה והעמקה של קורסים הנמשכים מהשנה

משחק: שיטת לאבאן - “פסיכולוגיה של התנועה”; שיטת אוטה האגן; עבודה על סצנות מתוך מחזות אבסורד; אימפרוביזציה, ספורט תיאטרון ומשחקי תיאטרון.

תנועה: בלט; מסכות וקרבות במה; תנועה לשחקניםדיבור, קול ושפה: עברית; קריאת שירה; עבודה על טקסט – משקל וחריזה בטקסט קלאסי, פיתוח קול / מקהלה; שירת מחזמר.

תיאוריה: ניתוח מחזות.

תלמידי שנה ב’ מעלים תרגילי סיכום בסוף כל סמסטר - הפקות באורך מלא בבימויים של במאים מקצועיים ובהשתתפות כלל תלמידי הכיתה. כל הפקה מועלית פעמיים ומוצגת בפני מורי בית הספר, תלמידיו וקהל מוזמנים של המשתתפים.

שנה ג’

בשנה השלישית מערכת השעות משלבת לימודים במסגרת כיתתית לצד חזרות על הפקות. הדגש מושם על התנסות בימתית רבה ככל האפשר, תוך פיתוח מתמיד של השחקן, האמן ואיש התיאטרון שבכל תלמיד.

משחק: מונולגים - הכנה לאודישן; תיאטרון אבסורד; סצנות ממחזות אירופאיים; אימפרוביזציה, ספורט תיאטרון ומשחקי תיאטרון.

תנועה: בלט

דיבור, קול ושפה: עברית; קריאת שירה; עבודה על טקסט – תיאטרון סיפור; פיתוח קול; מקהלה; שירת מחזמר

תיאוריה: ניתוח מחזות

הפקות: במהלך השנה הכיתה מתפקדת כלהקה ומעלה בין 6 ל-8 הפקות ממבחר רפרטואר המחזאות העולמית. ההצגות מועלות בפני קהל מוזמנים, אנשי מקצוע והקהל הרחב - תלמידים, מינויים ורוכשי כרטיסים. העבודה עם הבמאים השונים והמפגש עם הקהל הופכים את שנת הלימודים השלישית לשנת סטאז’ והתלמידים צוברים במהלכה ניסיון מקצועי שאין לו תחליף.

 

תכנית מסלול המכינה (ב"ש/ ת"א):

לימודי המכינה מאפשרים התנסות עם עולם התיאטרון, רכישת כלים פרקטיים והכנה מיטבית לקבלה ללימודי משחק מלאים.  במכינה מלמדים מורי בית הספר. 12 שעות אקדמאיות בשבוע. 

משחק: עבודה על דמות (סמסטר א'), הכנת מונולוגים לאודישנים (סמסטר ב'), אימפרוביזציה, משחק מול מצלמה

תנועה: נאמברים ממחזות זמר, תנועה לשחקנים

דיבור, קול ושפה: מקהלה

תיאוריה: יסודות התיאטרון

* לימודי המכינה בגודמן מקנים 250 שעות משחק לצורך לימודי פסיכודרמה.

* מערכות השעות מתעדכנות משנה לשנה