fbpx

כולם רוצים לחיות

מחבר: חנוך לוין
:

אוחח איזה שטות שכאזות בגלל איזו התפרצות של רגע רצון לעשות רושם פוזה ניפלט מהפה, ועכשיו הצטרך למות? ועוד בשביל מי? בדיחה טובה! כול החיים מצץ אותי כמו עצם ועכשיו גם יטחון אותי לדבק? לו היית חולה או מדוכאת, היית אומרת מילא, לעזאזל עם הכול נגמור עם החיים עם קצת סגנון! אבל אני בריאה כמו מגיפה יש לי תאבון לחיות כפי שאף פעם לא היה לי! ואדרבא, אחרי שהחזיר היה מתנדף מין האולם השמיים היו נפתחים בפני סערות חושים אהבות היית מנסה אפילו פעם אחת מציצה לכושי ! מה יש חיים רק פעם אחת! ועכשיו, שלום אפריקה, שלום לכושים, אשכב בבור, והחזיר דפוק ויאכל נקניק? מה את צועק? מה את לוחץ? בסדר מה שהבטחתי אני יקיים!