fbpx

חלום ליל קיץ

מחבר: וויליאם שייקספיר
שם מחזה: חלום ליל קיץ

אישי הרם איני נופל ממנו לא ביוחוס אבות ולא ברחוש אהבתי גדולה היא משלו איש כערכו אני אם לא יותר! וראש לכל,ונעלה מכל,הן הרמיה היפה-אותי אוהבת! ולמה שלא אתבע את זכויותיי?! דימיטריוס כן,בפניו אומר זאת! הוא התעלס עם הלנה בת נדר… שבה את לב האומללה. והיא נפשה יוצאת,כלהבה יוצאת,מדעתה יוצאת,אל זה הגבר בוגד והפכפך.