fbpx

חלום ליל קיץ

מחבר: וויליאם שייקספיר
:

אל תתאווה לצאת מיער זה. פה תישאר – וגם אם לא תרצה. מעלתי – במעלות עליון, אביב תמיד בממלכתי ישכון, ואותך אוהב. על כן, עימי תנדוד וצבא פיות עליך יעמוד; פנינים ידלו לך ממצולות ים, ומזמורים ירעיפו על ראשך הנם; וכל סיגי-בשריך אצרף עד היותך לרוח מעופף.