fbpx

הזמרת הקרחת

מחבר: אז'ן יונסקו
שם מחזה: הזמרת הקרחת

אליזבת ודונלד מאושרים עכשיו כל כך שלא יוכלו לשמוע אותי. אז אני יכולה לגלות לכם סוד: אליזבת איננה אליזבת, דונלנד איננו דונלד. והנה ההוכחה: הילדה שעליה דיבר דונלנד איננה הבת של אליזבת, אין זו אותה ילדה כלל. לבתו של דונלד יש עין אחת לבנה ועין אחת אדומה ממש כמו לבתה של אליזבת. אבל בעוד לביתו של דונלד יש עין לבנה מימין ועין אדומה משמאל, הרי שלבתה של אליזבת יש, לה יש עין אדומה מימין ועין לבנה משמאל! מכאן שכל מערכת טיעוניו של דונלד מתערערת כאשר היא נתקלת במחסום אחרון זה הממוטט את כל התיאוריה שלו. למרות צירופי-הנסיבות הבלתי רגילים הנראים, כביכול, כהוכחות ניצחות, הרי שדונלנד ואליזבת בתוקף אי-היותם הוריה של אותה ילדה אינם כלל דונלנד ואליזבת. לשווא נדמה לו שהוא דונלד, לשוא נדמה לה שהיא אליזבת, לשווא נדמה לו שהיא אליזבת, לשווא נדמה לה שהוא דונלד: הם טועים טעות מרה. אבל מיהו דונלד האמיתי? מי היא אליזבת האמיתית? למי, אם כן, יש עניין להתמיד בבלבול הזה? אין לי מושג. כדאי שלא ננסה לדעת. כדאי להניח לדברים כמות שהם. (פוסעת כמה צעדים לעבר הדלת ואז חוזרת על עקבותיה ופונה אל הקהל:) שמי האמיתי הוא שרלוק הולמס. (יוצאת).