fbpx

גודמן בקהילה

 

בית הספר מפעיל תכנית למעורבות חברתית בקהילה, שבה תלמידי בית הספר מכל השנים משתתפים בפעילות קבועה אחת לשבוע. התכנית למעורבות חברתית בקהילה פועלת מתוך אמונה כי הקשר ההדוק בין הסטודנטים לקהילה שבה הם חיים תורם לאכפתיות, להרחבת הראייה החברתית ולהפריה הדדית, ובסופו של דבר יטפח שחקנים מעורבים, רגישים לסביבתם, יוזמים ופעילים.

התכנית כוללת עבודה קהילתית במוקדים שונים בעיר באר־שבע ופרויקטים מיוחדים למגוון אוכלוסיות.

עם תחילת שנת הלימודים עוברים הסטודנטים תהליך מיון והכשרה על מנת לציידם בכלים המתאימים לעבודה בשטח, ולאחריו משובצים במוקדי פעילות, הנבחרים על ידי בית הספר בשיתוף גורמים חברתיים בעיר: מחלקת הרווחה של עיריית באר־שבע, חברת “כיוונים” לתרבות הפנאי, ארגונים, עמותות ואחרים.

אנו גאים בעשייה החברתית של בית הספר. התרומה של הפעילות התיאטרונית המועברת על ידי הסטודנטים במגוון מוסדות וארגונים רבה ומוערכת מאד. פיתוח, התקדמות, השתלבות והנאה הם רק חלק מההישגים הרבים במסגרות אלה וכולן למען הקהילה בעיר. בית הספר רואה חשיבות עליונה בתכנית זו ומתחייב להמשיך להשקיע זמן, משאבים ויכולות על מנת לקדם אג’נדה חברתית זו- אותה חרט על דגלו.

 

תרומה לעמותה

בית הספר מפעיל תכנית למעורבות חברתית בקהילה, בה משתתפים הסטודנטים בפעילות קהילתית אחת לשבוע במוקדים ובצוותים קבועים. הסטודנטים משתתפים בפעילות קהילתית במסגרות שונות ועם אוכלוסיות מגוונות. בית הספר רואה במעורבות הקהילתית נדבך חשוב בעשייה ובתכנית הלימודים. התכנית מתקיימת מתוך אמונה כי הקשר ההדוק בין הסטודנטים לקהילה בה הם חיים, תורם לאכפתיות, לטיפוח הראיה החברתית ולהפריה הדדית ובסופו של תהליך יביא לשחקן מעורב, רגיש לסביבתו, יוזם ופעיל. 

לתמיכה בתכנית מלאו פרטים להלן.