fbpx

מעגל העמקה

מעגל העמקה כולל חוגי תאטרון מסובסדים הפועלים בתוך מוסדות החינוך לאחר שעות הלימודים.

חינוך יסודי – כיתות ג’־ו’:

חוגי התאטרון מאפשרים לתלמידים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם, להשתתף בחוג תאטרון המשלב לימוד תיאורטי והתנסות מעשית בתחום התאטרון והבמה.

נכון לשנת הלימודים תשע”ו מתקיימים 13 חוגי העמקה בבתי הספר נווה שלום, יובלים, אמירים, דגניה, הרצוג, רמות, נטעים, יחדיו ונווה במדבר.

חינוך על־יסודי – כיתות ז’־ט’:

המרכז שואף לקיים חוגי תאטרון לכיתות ז’־ט’ בבתי ספר מקיפים שבהם קיימות מגמות תאטרון.

מטרת החוגים היא לסייע בצירוף תלמידים איכותיים למגמות, על ידי מתן ידע מקדים טרם הכניסה למגמה והרחבת היכרות התלמידים עם עולם התאטרון. הדבר נעשה באמצעות סדנאות ייחודיות בבתי ספר מקיפים שבהם כבר פועלות מסגרות כאלו.

התכנית נבנית בשיתוף רכז המגמה ובית הספר.

בנוסף מקבלים התלמידים מינויים לסדרת תאטרונוער של תאטרון באר־שבע.