fbpx

מצויינות בקהילה

כחלק בלתי נפרד מפעילותו ומתוך הרצון להנגיש את עולם התאטרון לכל שכבות האוכלוסייה, מעניק המרכז למצוינות בתאטרון מינויים וכרטיסים בסבסוד חלקי או מלא למגוון אירועים:

צפייה בהצגות תאטרון – חשיפת ילדי העיר להצגות התאטרון הטובות, כחלק מסדרת מינויי הילדים והנוער של תאטרון באר־שבע מגיל גן ועד כיתה ט’, בחלוקה על פי גיל. בפרויקט משתתפים תלמידי גנים, מועדוניות וכן מסגרות לנוער בסיכון שהופנו על ידי מחלקות החינוך בעירייה.

מינוי נוער זהב – מינוי לתאטרון באר־שבע, להצגות אורחות, להצגות גודמן – בית ספר למשחק בנגב ולהצגות תאטרון הפרינג’ באר־שבע ללא הגבלה. המינוי ניתן לתלמידי העיר באר־שבע בכיתות י’־י”ב, במחיר מסובסד של 50 ש”ח בלבד, על בסיס מקום פנוי בערב ההצגה.

פתיחת מופעים לכלל האוכלוסייה – קבוצת צעירי תאטרון באר־שבע של המרכז למצוינות בתאטרון מעלה הפקות אשר מוצגות בפני תלמידי בתי הספר המקיפים והקהל הרחב. בשנה החולפת צפו כ־1,800 בני נוער ומבוגרים בהצגה “הנפש הטובה מסצ’ואן” בביצוע הקבוצה.